Банклар мижозлари бўлган тадбиркорлик субъектларини тадбиркорлик фаолияти асосларига ўқитиш

Банк мижозлари бўлган тадбиркорлик субъектларини тадбиркорлик ва молиявий саводхонлик асосларига ўқитиш, бизнесни юритиш ва бизнес режалар тузишга ўргатиш бўйича худудларда ташкил этиладиган

ЎҚУВ КУРСЛАРИ ДАСТУРИ

 

 

Куни Вақти Мавзулар ҳажми
(акад.
соат)
Мавзунинг қисқача тавсифи Ўқув курсини ўтказиш учун масъул ташкилотлар
1-кун 14:00 — 15:40 Тадбиркорликнинг қонунчилик асослари.
Бизнесни рўйхатдан ўтказиш ва рухсат берувчи ҳужжатларни олиш, Коммуникацияларга уланиш
2,5 • Тадбиркорлик субъектларининг турлари, ташкилий-ҳуқуқий шакллари, юридик шахсни рўйхатдан ўтказиш тартиби, таъсис ҳужжатларининг намуналари, лицензияланадиган фаолият турларининг рўйхати, рухсат берувчи ҳужжатларни олиш тартиби.
• Турли муҳандис-коммуникация турларига (электр, табиий газ) уланишни амалга оширувчи ташкилотлар, уланишнинг асосий шартлари ва талаблари, уланиш бўйича хизматлар муддати ва нархи, коммунал хизматларининг тарифлари ва тўлов даврийлиги.
Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги ҳузуридаги
Давлат хизматлари агентлигининг ҳудудий бошқармалари
15:50 — 17:30 Хомашё ва ресурслардан
фойдаланиш ҳуқуқини олиш. Давлат ва корпоратив харидларда тадбиркорлик субъектлари иштироки.
2,5 • Монопол ва юқори ликвидли маҳсулотлар турлари ҳамда уларни тадбиркорлар томонидан сотиб олиш тартиби. Давлат ва корпоратив харидларда тадбиркорлик субъектлари иштироки. ЎзРТХБ ҳудудий филиаллари
Мустақил ишлаш учун Кириш он-лайн • Якка тартибдаги тадбиркор ва юридик шахс.
• Масъулияти чекланган жамият ва хусусий корхона.
• Устав капитали. Ким мулкдор.
Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари
(он-лайн тарзда мустақил тайёрланилади)
Тушум • Операцион, инвестицион, молиявий фаолият.
• Тушум ва пул кирими.
• Тушум прогнози.
• Талабнинг мавсумийлиги.
2-кун 14:00 — 15:00 Бизнес-режани ишлаб чиқиш 1,5 • Банкдан кредит олишда тузиладиган бизнес-режанинг асосий бўлимлари, бизнес-режани ишлаб чиқиш масалаларига кўмаклашувчи ташкилотлар, бизнес-режага ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш тартиби ва шартлари. Ўзбекистон Республикаси Марказий банки ҳамда тижорат банкларининг ҳудудий бўлинмалари
15:10 — 16:10 Банкда миллий ва хорижий валютадаги
хисобварақ очиш, кредит олиш
шартлари ва тартиби
1,5 • Банк ҳисобварақлари турлари, уларни очиш тартиби, зарурий ҳужжатлар, маблағларни ўтказиш ва ҳисобдан чиқариш тартиби, банк хизматлари турлари ва нархлари, хизмат кўрсатувчи банкка тўланадиган тарифларнинг миқдори.
Мустақил ишлаш учун Жорий (операцион) харажатлар он-лайн • Айланма активлар.
• Доимий ва ўзгарувчан харажатлар.
• Йиллик прогноз.
• Тушум ошганда ва камайганда доимий харажатлар улушининг ўзгариши.
Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари
(он-лайн тарзда мустақил тайёрланилади)
3-кун 14:00 — 15:00 Бухгалтерия ҳисоби, солиқ ва
молиявий хисобот
1,5 • Ҳаражатлар, таннарх, кирим ва чиқимларни ҳисобини юритиш тартиби, ҳисоб-китоб журналларини юритиш, ҳисоботларни тузиш, уларни текшириш тартиби, тегишли хизматларни кўрсатувчи ташкилотлар. Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ қўмитасининг ҳудудий бўлинмалари
15:10 — 16:10 Солиқлар ва мажбурий
тўловлар, улар бўйича
имтиёзлар
1,5 • Солиқлар ва бюджетдан ташқари фондларга тўланадиган тўловларнинг турлари ва миқдори, уларни тўлаш даврийлиги, солиқлар ва бюджетдан ташқари фондларга тўловларни тўлаш бўйича талабларни бузганлик учун жавобгарлик чоралари
Мустақил ишлаш учун Жорий фойда он-лайн • Қандай ҳисобланади.
• EBITDA.
• Қўшимча сотувлар.
Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари
(он-лайн тарзда мустақил тайёрланилади)
Соф фойда • Инвестициялар.
• Инвестицион харажатлар.
• Амортизация.
• Молиявий харажатлар.
4-кун 14:00 — 15:40 Юртимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни хорижга экспорт қилиш тартиби.

Логистика асослари – товарларни истеъмолчиларга транспортда ташиш ва етказиш

2,5 • Юртимизда ишлаб чиқарилган маҳсулотларни хорижга экспорт қилиш тартиби, божхона соҳасида жорий қилинган электрон хизматларнинг қулайлик ва афзалликлари, божхона соҳасида қабул қилинган сўнгги норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг мазмун-моҳияти.

Товарларни истеъмолчиларга етказиш усуллари, тегишли транспорт ташкилотлари томонидан хизмат кўрсатиш тартиби ва шартлари, кўрсатиладиган хизматлар учун тўловлар миқдори, тегишли хизматларни кўрсатувчи ташкилотлар.

Ўзбекистон Республикаси Давлат божхона қўмитасининг ҳудудий бўлинмалари
15:50 — 17:30 Меҳнат қонунчилиги,
кадрларни танлаш ва ўқитиш
2,5 • Меҳнат қонунчилигининг талаблари, уларга риоя қилиш тартиби ва асосий ҳужжатлари, ўрнатилган талабларга риоя этмаслик бўйича жавобгарлик чоралари, кадрларни танлаш ва тайинлаш, уларни ротация қилиш тартиби, ходимлар малакасини ошириш ва уларни ўқитиш, тегишли хизматларни кўрсатувчи ташкилотлар. Ўзбекистон Республикаси Бандлик ва меҳнат муносабатлари вазирлигининг ҳудудий бўлинмалари
Аудиторияда мустақил ишлаш учун Фойда бу пул эмас он-лайн • Дебиторлик қарзи.
• Кредиторлик қарзи.
• Товар-моддий захиралар.
• Пул қаерда яширилган.
Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари
(он-лайн тарзда мустақил тайёрланилади)
Пул оқимлари • Кирим ва чиқимлар.
• Пул оқимлари таркиби.
• Cash Flow. Касса узилиши.
• Касса узилишини бартараф этиш
5-кун 14:00 — 16:00 Танланган фаолият йўналиши бўйича бизнесни ташкил этиш асослари.

Муваффақиятли тадбиркорлардан бизнесни ташкил
этиш, ривожлантириш
тажрибаси хақида мастер-класс.

2,5 Танланган фаолият йўналиши бўйича бизнесни ташкил этиш ва ривожлантиришнинг ўзига хос хусусиятлари, тармоқ мутахассислари томонидан тармоқ стандартлари, тармоқнинг асосий иштирокчилари, керакли жиҳозларни ишлаб чиқарувчилар тўғрисида маъруза.

Машҳур ва эътироф этилган тадбиркордан унинг бизнесни ташкил этиш ва ривожлантириш тажрибаси ҳақида савол ва жавобли маъруза.

Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатасининг ҳудудий бошқармалари
Аудиторияда мустақил ишлаш учун Баланс 1-қисм он-лайн • Баланс — бу…. Активлар ва пассивлар.
• Хусусий капитал.
• Мажбурият.
• Баланс тенгламаси.
• Бошланғич баланс.
Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари
(он-лайн тарзда мустақил тайёрланилади)
Баланс 2-қисм • Баланс прогнози.
• Фойдага таъсир қилувчи хўжалик операциялари.
• Баланс қандай ўқилади.
6-кун 14:00 — 16:00 Муваффақиятли тадбиркорлардан бизнесни ташкил
этиш, ривожлантириш
тажрибаси хақида мастер-класс.
2,5 • Тадбиркорларнинг ўзаро ҳамкорлик қилиши ва умумий ахамиятга эга бизнес масалаларини ҳал этишда жамоа уюшмалари ва бизнес ассоциацияларининг ўрни. Ўзбекистон Либерал Демакратик Партияси
ҳудудий кенгашлари
Аудиторияда мустақил ишлаш учун Молиявий модель. Зиёнсизлик нуқтаси. он-лайн • Бизнесни ривожлантириш вариантларини
• Ишлаб чиқишда молиявий моделдан фойдаланиш.
• Зиёнсизлик нуқтаси — натурал бирликларда ва пул ифодасида.
• Зиёнсизлик нуқтаси графиги.
Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари
(он-лайн тарзда мустақил тайёрланилади)
Оқилона қароргача етти қадам • Такрорлаймиз: тушум; операцион харажатлар;
• EBITDA, соф фойда;
• пул оқимлари прогнози;
• баланс прогнози; учта сценарий, зиёнсизлик нуқтаси.
Аудиториядан ташқари  Муваффақиятли фаолият юритаётган корхонага ташриф буюриш   Корхона раҳбарияти ва асосий ишлаб чиқариш участкалари бошлиқлари билан танишув, ишлаб чиқариш биноларига ташриф буюриш, бизнес-жараёнларини йўлга қўйиш тажрибаси ва бошқа зарурий маълумотлар, саволларга жавоблар. Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатасининг ҳудудий бошқармалари,

Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари

Аудиториядан ташқари  Тест он-лайн сертификатларни он-лайн олиш * Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари
(он-лайн тарзда мустақил тайёрланилади)
14:00 — 15:00 Сертификатларни топшириш * 1 Сертификатларни топшириш Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатасининг ҳудудий бошқармалари  ва Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари томонидан амалга оширилади. * Ўзбекистон Республикаси Савдо-саноат палатасининг ҳудудий бошқармалари  ва Тадбиркорлик фаолияти асосларини ўқитиш республика маркази ҳудудий филиаллари
(он-лайн тарзда мустақил тайёрланилади)
  * тингловчиларни он-лайн курсни мустақил ўзлаштиришлари натижалари бўйича сертификат топшириш муддати ўзгариши мумкин.